Tag Archives: процесуално представиелство

Процесуално представителство от адвокат

Законите на Република България дават право на всеки български гражданин да се възползва от квалифицирана юридическа помощ. Проблемът при това обаче е, че грамотното и ефективно отстояване на законните си права и интереси не е по силите на повечето хора, които нямат юридическо образование. За това и най-логичното и мъдро решение при ситуация изискваща правни познания е да се обърнем към професионален адвокат.

Защитата на интересите и процесуалното представителство преминават през няколко етапа:

Подготвителен етап, започващ със запознаване от страна на адвоката с фактите и обстоятелствата по конкретния казус, проучване на наличните документи и свидетели на база, на които се разработва и съответната стратегия за воденето на делото в съдебна зала. По- нататъшното развитие на процеса е в зависимост от това в какво качество ще участва в него  клиентът – като ищец или като ответник.

Ако клиентът са явява като ищец, то съответния адвокат трябва да състави искова молба в съответствие с действащото законодателство и да я подаде пред компетентния да разгледа спора съд. Ако ли пък се явява ответник, то неговия защитник трябва в кратки срокове да подготви отговор на исковата молба. В отговора адвокатът следва да постави акцент пред съда върху слабите моменти в позицията на ищеца и да представи доводи в защита на ответника. Read more …