Tag Archives: протокол

Личен обиск на лице

личен обискПонеже в последно време мои приятели и клиенти биват обискирани от служители на реда защото от джобовете им се подават съвсем законно носени режещи инструменти реших днес да посветя едно кратко изложение на това, при какви условия могат полицаите да обискират на улицата граждани, кои са  законовите предпоставки, за да го правят, какви документи се съставят за това и какви мерки можем да предприемем за противодействие на незаконен личен обиск, който както се оказва от практиката ми е всеки втори такъв.

Правомощията на органите на полицията да извършват личен обиск са установени в ЗМВР, чл. 68 – 70. За да бъде извършен обиск на гражданин трябва да са налице определени предпоставки изброени изрично в закон: Read more …