Tag Archives: правни консултации

Правни консултации от адвокат – кого да изберем?

Адвокат Лазар БелевЕдна голяма част от гражданите на страната ни, сблъсквайки се с най-различни сложни житейски ситуации, дори и не предполагат, че притежават изключително широк набор от права и възможности за тяхната защита. Ниското ниво на правна култура у българина в съчетание с неоправданото подозрение към адвокатите в страната и нежеланието да се обърнат за помощ към квалифициран специалист водят до неправилно тълкуване на правните норми и от там до негативни последици от различно естество.

По принцип е положително качество да разчиташ на собствените сили, но всеки човек рано или късно се сблъсква със ситуация, в която се оказва абсолютно безсилен, а тя далеч не винаги е такава, ако имаш добра правна култура. Разбира се общата правна култура е задължително за всеки активен член на гражданско общество, но предвид огромния брой нормативни актове изграждащи правната система е просто невъзможно, а и ненужно за обикновения гражданин да притежава задълбочени познания по правната материя. Разбира се в днешния информационен век за всеки човек е лесно да потърси интересуващата го тема в интернет и да прочете касаещите го закони или наредби. Но при подобен непрофесионален прочит няма гаранция, че гражданинът няма да пропусне именно тази законова норма, която го касае и която може да му помогне.

За това и е добре, ако даден човек не е професионалист в областта на правото – адвокат или юрисконсулт, да потърси правна консултация от професионалистите в тази сфера. Всеки, който макар и веднъж е имал проблеми със закона знае, че предвид многообразието от житейски ситуации, в които можем да попаднем никога не е излишно да се потърси адвокатска помощ и да се получи правен съвет от квалифициран специалист. Въпросите по които един добър адвокат може да дава правни консултации са най-разнообразни – от покупката на недвижим имот, през въпросите породени от развод, до трудовите спорове, застрахователните казуси и привличането под наказателна отговорност. Read more …