Tag Archives: правна консултация

Бракоразводен адвокат в София

Много адвокати предлагат бракоразводни услуги в София, но за да разберете каква е разликата между наистина добрия бракоразводен адвокат и другите, които само твърдят, че са такива следва да се срещнете лично с него. Всеки случай на развод е различен и изисква индивидуално отношение и подход, което налага бракоразводния адвокат да се запознае детайлно с Вашия проблем. Шаблонното и прибързано отношение към проблемите на клиентите говори ясно за липсата на професионализъм още повече, когато следва да се оказва правна помощ по дела касаещи бъдещето на деца.

Адвокат Лазар Белев дава правни консултации по дела за развод в офиса си в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2, ет. 2. За насрочване на дата и час за среща се обадете на тел. 0876 217 476 или пишете на електронна поща lazarbelev@gmail.com .

Всяка година в София малко над  2000 брака завършват с развод. Ако и на вас предстои тази процедура не се считайте за аутсайдер – годишно около 10000 семейства в България прекратяват брачната си връзка. Разводът е естествен изход от брака при влошени отношения, но това не означава, че стигащите до решението за разтрогване на брака не изпитват безпокойство за своето бъдеще, не се боят за финансовата си стабилност и не се притесняват за своя дом и за своите деца. Това безпокойство обикновено се дължи на непознаването на законите уреждащи семейно-правни въпроси и правата, които страните имат при развод. Да се превъзмогне тази несигурност може да помогне един добър бракоразводен адвокат в София, който да Ви консултира за възможностите, да застане до Вас в този труден момент и да организира вашия развод по възможно най-бързия, лесен, психологически и финансово поносим начин. Read more …

Правни консултации от адвокат – кого да изберем?

Адвокат Лазар БелевЕдна голяма част от гражданите на страната ни, сблъсквайки се с най-различни сложни житейски ситуации, дори и не предполагат, че притежават изключително широк набор от права и възможности за тяхната защита. Ниското ниво на правна култура у българина в съчетание с неоправданото подозрение към адвокатите в страната и нежеланието да се обърнат за помощ към квалифициран специалист водят до неправилно тълкуване на правните норми и от там до негативни последици от различно естество.

По принцип е положително качество да разчиташ на собствените сили, но всеки човек рано или късно се сблъсква със ситуация, в която се оказва абсолютно безсилен, а тя далеч не винаги е такава, ако имаш добра правна култура. Разбира се общата правна култура е задължително за всеки активен член на гражданско общество, но предвид огромния брой нормативни актове изграждащи правната система е просто невъзможно, а и ненужно за обикновения гражданин да притежава задълбочени познания по правната материя. Разбира се в днешния информационен век за всеки човек е лесно да потърси интересуващата го тема в интернет и да прочете касаещите го закони или наредби. Но при подобен непрофесионален прочит няма гаранция, че гражданинът няма да пропусне именно тази законова норма, която го касае и която може да му помогне.

За това и е добре, ако даден човек не е професионалист в областта на правото – адвокат или юрисконсулт, да потърси правна консултация от професионалистите в тази сфера. Всеки, който макар и веднъж е имал проблеми със закона знае, че предвид многообразието от житейски ситуации, в които можем да попаднем никога не е излишно да се потърси адвокатска помощ и да се получи правен съвет от квалифициран специалист. Въпросите по които един добър адвокат може да дава правни консултации са най-разнообразни – от покупката на недвижим имот, през въпросите породени от развод, до трудовите спорове, застрахователните казуси и привличането под наказателна отговорност. Read more …