Tag Archives: очна ставка

Свидетелят има право на адвокат при очна ставка

очна ставкаВ четирите алинеи на чл. 143 от НПК е уреден способът за събиране на гласни доказателства познат като очна ставка. Основания за провеждането и по преценка на разследващият орган са наличието на съществени противоречия в показанията на няколко лица, отнасящи се до предмета на доказване. Очната ставка има тактика, особености, начин на извършване и т.н, които не са предмет на днешното изложение. Днес ще се опитам да обобщя противоречивата практика на разследващите органи и да опитам да дам общи насоки за ролята на един адвокат при извършването на очна ставка.

На първо място стои въпросът има ли право на адвокат свидетелят призован да участва в очна ставка, който да присъства при провеждането и? Би следвало да се приеме, че макар в разпоредбите на НПК касаещи очната ставка да липсва изрична такава относно правата на свидетеля, предвид това, че и ставката и разпитът са много сходни по своята правна същност способи за събиране на гласни доказателства самото качество свидетел дава право да се упражняват при провеждането и правата по чл. 121 и 122 от НПК. Read more …