Tag Archives: обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш

Обжалване на електронен фиш По един или друг повод всеки адвокат развиващ приоритетно дейност в областта на административното-наказателните спорове се сблъсква с необходимостта от обжалване на издаден срещу клиента му електронен фиш. И срещайки се с такъв казус всеки съвестен професионалист първо би разгледал вече наличната съдебна практика. Какво ще бъде учудването му обаче, когато установи, че съдебната практика по административно-наказателни дела свързани с обжалването на електронен фиш е изключително противоречива и най-общо това дали дадено обжалване ще протече успешно много зависи от това какво становище ще заеме конкретният съдия. Както се оказва всеки районен съд в България има различно виждане за това, а от там и различна практика.

В следващите редове, ще се опитам да обобщя практиката на съдилищата относно основанията, на които районните съдии отменят наказателните постановления.

На първо място голяма част от съдиите отменящи електронни фишове приемат, че заснетите с мобилни радарни системи като масово използваните TFR1-М са незаконосъобразни, по причина, че за да се изпълни разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движение по пътищата същите следва да са напълно автоматизирани и да работят без намесата на обслужващи ги лица. Което при споменатите мобилни системи за видеоконтрол е неизпълнимо – същите се разполагат в автомобили, работата им се инициира от съответен служител и същите не са автоматизирани и автономни. В ситуация на подобно заснемане съдилищата приемат, че е следвало заснетият нарушител да бъде спиран от служители на Пътна полиция и на същия да се съставя акт по общия ред.

Read more …