Tag Archives: наследство

Адвокат по наследствено право

Приемането на наследство от починал родственик нерядко е свързано с редица проблеми. Различните спорове възникващи по повод оспорването на завещанието, разделянето на имуществото, определянето на съответните части често не могат да бъдат разрешени без да се прибегне до помощта на добър адвокат в сферата на наследственото право. Това е свързано с редица причини. На първо място чисто психологически често наследниците са в особено състояние на духа след смъртта на своя близък и нямат желание да се борят, за това, което той им е оставил. Самата мисъл в такъв момент, че ще се наложи участие в съдебен спор често кара хората да действат ирационално и да предприемат действия, които в последствие могат да се обърнат в тяхна вреда или пък просто да не предприемат нищо. Read more …