Tag Archives: Наредба за минималните адвокатски възнаграждения

Увеличените адвокатски възнаграждения и защо това не ме радва

Адвокат Днес в любимия Държавен вестник са публикували Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и в същата може съвсем ясно да се види как въпросната наредба увеличава до сега съществуващите размери на адвокатските хонорари, които аз лично по много от делата смятам за прекалено завишени и сега.

Безумното увеличаване на цените на адвокатските услуги като адвокат на теория би следвало да ме радва. Какво обаче ще се случи на практика и защо не споделям ентусиазма на много от колегите? Дори и сега много хора не могат да си позволят адвокатските услуги и избират сами да защитават правата си. Причината е очевидна – нямат пари, за да си го позволят.  Какво ще стане след като цените на услугите предоставяни от нас адвокатите станат тройни и четворни? Ами все по-малко ще ни търсят и до услугите ни ще прибягват само хора които имат да губят прекалено много за губене – дали свободата си, дали вещи имащи значителна стойност. Това ще стане. И не трябва да си пророк, за да го разбереш, а човек с елементарни икономическо познания и не на последно място с поглед върху реалността в България. Read more …