Tag Archives: лоши кредити

За събирането на лоши вземания

Събирането на парични вземания се превърна в един от най-големите проблеми, както за бизнеса така и за физическите лица. За това и в страната ни се появиха тясно специализирани адвокати, които предлагат услуги по съдебното и извънсъдебното събиране на лоши кредити. С какво всъщност може да ни бъде полезен един добър адвокат по отношение на дадените ни на другиго пари? Юридическата помощ може да се потърси успешно в следните насоки – консултация по правните въпроси касаещи събирането на вземания, извънсъдебните и съдебни способи за уреждане на финансови споровете, както и помощ при образуването и воденето на изпълнителни дела.

Предвид немалкия брой подобни юридически казуси, по които съм работил бих дал съвет на клиентите си по възможност да не дават пари на заем. Ако може да се мине без предоставяне на парични кредити, то най-добре да не се прави. И нека ако даден човек бъде изправен пред дилемата да даде или не пари на заем например на приятел, познат или даже на близък роднина не бъде ръководен от това, че е неудобно да не свърши подобна услуга. Много по-неудобно е да образувате изпълнително производство срещу близък човек, а след това вероятно отношенията ви ще се развиват в съвсем различна, изпълнена с негативизъм плоскост. Read more …