Tag Archives: лични данни

Заложните къщи и личните данни

заложна къщаСпоред чл. 7, ал. 2 от Наредбата за дейността на заложните къщи всеки търговец, който предоставя парични заеми срещу залог на движими вещи следва да бъде регистриран като администратор на лични данни.  Въпросната регистрация управителят на заложната къща може да направи сам, а може и да потърси помощта на квалифициран адвокат, с опит в този вид административна процедура, която предвид естеството си далеч не винаги минава гладко.

Много често хората решили да отворят заложна къща не са напълно наясно с това, какви са точно регистрациите, които трябва да направят, за да може същата да функционира законно и не на последно място да си спести глобите и имуществените санкции свързани с неспазването на Наредбата за дейността на заложните къщи. Към задължителните документи, които трябва да има на видно място в помещението на заложната къща е и удостоверението за администратор на лични данни. Read more …