Tag Archives: изпълнителен лист

Често срещани пропуски в изпълнителния лист

През последните няколко години една значителна част от съгражданите ни, които не можеха да покриват ипотечните си и потребителски кредити към банките се оказаха клиенти на държавни или частни съдебни изпълнители. Възползвайки се от неинформираността на длъжниците си банките надписват всевъзможни лихви, такси и т.н. парични утежнения. Същите тези банки обаче често допускат доста грешки в изкараните изпълнителни листове. Основна причина за това е, че заявленията за издаването изпълнителни листове на база извлечения от регистрите на банките в немалък брой случаи са подадени от кредитни инспектори, а не от квалифицирани юристи.

Най-често срещаните пропуски в изпълнителните листове издадени от банки, които съм виждал в практиката си като адвокат са следните:

          – Непоискана законна лихва

          – Пропуснато отбелязване на солидарна отговорност

          – Пропуснато искане за включване в изпълнителния лист на поръчител

Въпреки, че са по-скоро изключения от правилото, а не постоянна практика тези пропуски така или иначе съществуват и дават на длъжниците различни способи за защита, в зависимост от това какъв е точно направеният пропуск.  За да бъдат обаче защитени ефективно правата на длъжниците по изпълнително дело и подобни пропуски от страна на банките да бъдат забелязани и използвани в полза на лицата, срещу които е насочено изпълнението следва същите да потърсят квалифициран адвокат с опит в съдебно-изпълнителните процедури.

Защита на длъжника по изпълнително дело

Като адвокат специализиран в събирането на вземания и изпълнителни производства забелязвам една интересна тенденция, особено характерна за частните съдебни изпълнители, а и при не малко държавни такива, а именно да не следи за това дали в изпълнителните листове, които са послужили за образуване на изпълнително дело фигурира или не солидарна отговорност, когато става въпрос за няколко длъжници. Не е рядкост длъжници по изпълнителен лист, които са били поръчители по кредит поради непознаване на материята да изплащат с години дълга на титуляра, без дори да подозират, че при липсата на солидарна отговорност в изпълнителния лист могат да поискат прекратяване на изпълнителното производство срещу себе си при изплащане на определена пропорционална част от дълга.В следващите редове ще се опитам на максимално достъпен и не прекалено адвокатски език да обясня този често срещан в практиката казус. Read more …