Tag Archives: защитна стратегия

Изграждане на защитна стратегия

АдвокатиКогато един адвокат изгражда стратегия за защита на интересите на своя клиент той взема предвид много фактори. На първо място той определя кои са юридически значимите за конкретния правен казус обстоятелства.

Всяка адвокатска помощ започва със среща и консултация. В нейните рамки адвокатът се старае да проучи максимално детайлно случая и да изясни всички спорни моменти, които са в интерес или вреда на клиента. Преимуществено е важно да се определи какви аспекти на конкретния случай ще бъдат опорните точки при изграждането на защитна стратегия. Правилното идентифициране на правно релевантните обстоятелства е сред най-отговорните и важни моменти в дейността на един адвокат. Например в рамките на разследването по наказателни дела важно значение има точното квалифициране на деянието. Много често на пръв поглед дребни детайли и обстоятелства може да зависи определянето на по-тежка наказателна отговорност или пък да доведат до освобождаването от такава. Именно за това е така важно при консултацията с адвокат да не бъдат спестявани никакви подробности. Всеки наглед дребен и незначителен факт може да изиграе решаваща роля върху уклонът, който ще вземе съдебния процес. Read more …