Tag Archives: добър адвокат

Добър адвокат – какво се крие зад това понятие?

адвокатЕдин от най-чeсто задаваните въпроси, които гражданите нуждаещи се от юридическа помощ задават е: „Как да намеря добър адвокат?”. Този въпрос се задава по форуми, по електронната поща, между познати на улицата, най – общо винаги когато ситуацията е опряла до услугите на професионалните юристи. За съжаление, такова понятие като „добър адвокат” в обективната действителност просто не съществува.

Един адвокат е добър или не в субективните възприятия на отделния клиент. Най-общо ако клиентът е получил качествени правни услуги и делото е спечелено то защитникът му се определя като добър. Ако обаче същият адвокат е загубил делото на друг клиент то много вероятно е в очите на този клиент същия да бъде определян като профан, некадърник, измамник и т.н., като тази му оценка може да бъде предадена и да оформи мнение по въпроса и на други хора. Read more …

За изборът на добър адвокат

адвокатКакво отличава един добър адвокат от лошия такъв? Този въпрос си задава почти всеки човек, който някога е изпитвал необходимост от получаването на качествени правни услуги. Един от основните критерии, по които може да се направи оценката е резултативността от неговата професионална дейност, а именно спечелените съдебни процеси или пък процесите, при които е успял в максимална степен да защити интересите на своя клиент, дори и същото да не е спечелено. Много хора могат да отсъдят за качествата на даден адвокат едва след произнасянето на съда с решение по конкретния правен проблем. Това обаче съвсем не означава, че получаването на качествени адвокатски услуги трябва да бъде избирана на принципа проба – грешка.

В днешното наситено с информационни технологии време дейността на добрия адвокат оставя след себе си информационна следа, за успехите и неуспехите му в интернет. Като източник на информация могат да се използват както официалните сайтове на съдилищата така и страниците на новини, които отразяват по-интересните правни казуси и участниците в тях. За това и не трябва да се подценяват възможностите за търсене в световната мрежа, за да може правната помощ, която търсите да бъде оказана от професионалист предлагащ необходимото качество.

Оценката на качествата на един адвокат обаче не трябва да се ограничава само с търсене в мрежата. След този първоначален избор клиентът трябва да се срещне с избраният юрист и да направи допълнителна преценка, дали изборът е правилен. При първата среща качественият адвокат задава на клиента множество въпроси, които се отнасят до правния му проблем.  Това се прави с цел да може професионалистът да се запознае със случая и да представи пред клиента обективно перспективите пред изхода на делото и поведението, което следва да бъде предприето, като събиране на доказателства, издирване на документи и осигуряване на свидетели. Един добър адвокат никога не би говорил с неясни фрази за перспективите пред изхода на делото. Дори възможностите за изход на казуса да не са в полза на клиента то той е длъжен честно и направо да го съобщи. Клиентът трябва да разбере, че адвокатът не е магьосник и понякога в практиката има случаи, при които просто нищо не може да се направи.

Много клиенти не разбират необходимостта всичко да бъде споделено със защитаващият ги адвокат и поради тази причина умишлено или не скриват важна информация, която впоследствие се използва от адвоката на насрещната страна, за да докаже факт в интерес на своя клиент. За това и клиентите трябва да бъдат пределно честни със своите защитници, защото при изграждане на защитна стратегия в съдебния процес се следва стриктно избраната линия на поведение, и последващата и промяна в хода на делото е много сложно и може да доведе до негативни резултати.

Консултацията с добър адвокат на първо място дава на клиента възможност да погледне на ситуацията с други очи, предвид това, че критериите, които има обикновения човек за справедливост може съществено да се различават от тези предписани от закона. Дали след като адвокатът е дал негативни перспективи за изхода на делото клиентът ще инициира съдебен процес за защита на съществуващо или мнимо право зависи единствено от него. Клиентите трябва да имат предвид, че това, че един адвокат им съобщава, че изгледите за спечелване на даден правен спор не са в тяхна полза далеч не означава, че той не е професионалист. Дори напротив, означава че е честен, с трезва преценка и не на последно място няма да ви вземе парите, за да ви защитава в дело, което ще загубите. В случай обаче, че имате възможност след като получите неудовлетворяваща оценка от един потърсете съвет и от друг адвокат. Така ще бъдете сигурни, че сте направили всичко по силите си, за да решите юридическите си проблеми.

За нуждата от адвокат

АдвокатиНепознаването на законите често води до нежелателни последици. Ние живеем и мислим, че знаем всичко и се държим по начин, който най-много ни харесва забравяйки, че нашата свобода би се изродила в анархия, ако засяга упражняването на правата и свободите на останалите хора. Много често забравяме, че съвременния свят е така устроен, че буквално на всяка крачка ние се срещаме с някоя законова разпоредба независимо от това дали това ни харесва или не. Просто така се се наложили в исторически план нещата. За съжаление обаче често защитата и правата, които ни дава законът са придружени и от определени задължения, неизпълнението на които може да провокира налагането на определена санкция от същия този закон.

Единствено себе си можем да упрекваме за проблемите със закона, които се дължат на нашето незнание. Много хора често изпитват безсилие изправяйки се срещу един добър адвокат свободно използващ даваните от законите възможности, за да докаже дадена теза, която не е в унисон с нашата собствена такава. Но и на това има лесно достъпни противодействие – друг качествен юрист, който да помогне за намирането на изход от сложна житейска ситуация. Но тук ще си позволя за дам един съвет – винаги се обръщайте за квалифицирана правна помощ към адвокат или адвокатска кантора, която има добра репутация, на пазара е от години и има опит в конкретната правна сфера, в която е вашия проблем.

Често дадена ситуация може за изглежда напълно безизходна, но ползвайки услугите на добър и качествен юрист, можете да получите сигурност и защита на законните си права и интереси. Адвокатът, който би ви защитавал чрез анализ и оценка на вашия правен казус би ви помогнал да насочите силите и средствата си в правилното направление, за да могат действията Ви да предизвикат положителния резултат, от който се нуждаете. Всеки попадал под ударите на закона знае, колко важно е в такъв момент да може да разчита на адвокат или адвокатска кантора даващи сигурна и стабилна опора, решение на проблемите и стратегия за действие, с която да намерим благоприятен изход. За това и на хората, които не са склонни да бъдат жертви на несправедливост, желаят да отстояват своите права и законни интереси, бих дал съвета да не правят грешката да се предоверяват на собствените сили и да бъдат една крачка пред другите ангажирайки услугите на добър адвокат, с което да повишат шансовете си за победа в съдебните спорове.

Как да изберем добър адвокат?

Юридическите услуги, в днешно време се радват на нарастващо търсене по причина, че да си блъска главата с разпоредбите на съвременното законодателство далеч не е по силите на всеки. Но изборът на добър адвокат е процес, към който трябва да се отнесем с необходимата отговорност, защото грешка при преценката може да доведе до катастрофални последствия. Далеч не всеки закачил табелка с тази отговорна длъжност има правото да носи високо звание „адвокат”. За да упражнява един юрист адвокатската професия той трябва за премине през изпити, за да бъде приет в адвокатска колегия. Всеки адвокат трябва да има висше юридическо образование от университет, положен държавен изпит, проведен стаж и получена правоспособност. Всички тези условия са задължителни за получаването на адвокатска карта.

Особено често при днешната усложнена икономическа обстановка се търсят услугите на адвокати по търговско право, които да решават арбитражните спорове между бизнес контрагенти , отношенията между които трудно биха се изчистили без помощта на юрист. И доколкото в щата на дребния предприемач няма юрист, който да поеме върху себе си тази задача остава вариантът с наемането на добър адвокат по търговско право. В тази връзка, за да се намали вероятността да бъде избран специалист с малък опит следва да се поинтересуваме за наличието на стаж по специалността, а също и за годините адвокатски стаж. Предполагам няма нужда да се уточнява, че колкото по-голям е стажа толкова по-добре.

При срещата с вашия бъдещ адвокат е необходимо да обърнете внимание на неговия външен вид и подробностите от поведението му – маниер на общуване, вежливост и правилност на изразяване. Един добър адвокат, винаги ще изглежда и ще се държи така както изисква статусът му и да излъчва респект. Ако адвокатът гарантира 100% сигурна победа в бъдещия съдебен процес той просто се старае да изкопчи от вас максимално висок адвокатски хонорар. Подобни юристи са движени единствено от жаждата за печалба, а не от интересите на своите клиенти. Същата е и ситуацията ако вашия защитник откровено ви плаши със сериозни наказания и с тежкото ви положение и ви убеждава колко ще е трудно делото и на практика няма надежда. Това говори за неувереност на вашия адвокат в собствените сили. И при прекалено оптимистичните и при прекалено песимистичните варианти от наемането на  такива защитници трябва да се пазим.

Ако не вземете предвид гореизложените съвети твърде вероятно е след известно време да се наложи да наемате наистина добър адвокат, който да се справи с грешките на своя не толкова квалифициран предшественик. И това касае не толкова допълнителните финансови разходи, колкото факта, че изпуснатите моменти могат да бъдат толкова важни за делото, че на практика то просто да не може да бъде спечелено.