Tag Archives: възражение

Правна помощ от адвокат при съставен АУАН

Акт за установяване на административно нарушенияМного често в практиката си се срещам с хора, срещу които е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от различни проверяващи органи – КАТ, ДАИ, Комисия за защита на потребителите, Инспекция по труда и т.н. И в преобладаващия случай „нарушителите” не са наясно какви са правата им, как да се защитят и какъв е реда за действие при съставянето на такъв акт. В следващите редове, ще се опитам да дам най-обща схема за действие в случай, че бъдете изправени пред подобен правен проблем.

При проверката, която предшества издаването на АУАН изисквайте от проверяващите органи легитимация, под формата на служебни карти. Изисквайте и заповед, от висшестоящия ръководител на съответното ведомство, с което се разпорежда извършването на проверка. То е задължително за някои административни органи, но за други като КАТ например не е. Запознайте се със законите и подзаконовите нормативни актове регулиращи вашата сфера на дейност – хранителен магазин, таксиметров шофьор, работодателски права и задължения и т.н. и вижте, кои са органите имащи право да Ви проверяват. В случай, че нещо не Ви е ясно консултирайте се с адвокат относно правата Ви. Read more …