Tag Archives: административни наказания

Защо да обжалваме актовете на административните органи?

Професия адвокатКръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могат да са нарушения на Закона за движение по пътищата, на законодателството по отношение потребителските права, трудовите права, данъчните задължения, митническото облагане и много други. От практиката по административното наказване може да се види, че е напълно възможно човек дори да е решил да се защитава сам да постигне желания правен резултат след като получи качествена юридическа консултация по съответния казус. А често ако се потърсят услугите на добър адвокат е напълно възможно проблемът да бъде разрешен още на фазата на административното следствие. За това и въпреки противоречивата практика в това отношение аз лично съм привърженик на предприемането на активна защитна позиция в извънсъдебния стадий на административно-наказателното производство. Въпреки, че преимуществено държавните органи предприемат издаване на наказателни постановления без да се съобразяват с възраженията по акта, предприемането на действия в тази фаза на процеса е задължително за постигането на правилно и благоприятно решение в съдебния стадий, за това и не трябва да се подценява.

В хода на административното следствие добрият адвокат по административно право подава възражения, прави тълкувания на законови норми и свежда до знанието на административно-наказващият орган съдебна практика, с което е напълно възможно коренно да промени вътрешната му убеденост относно фактите и обстоятелствата по даден акт за установяване на административно нарушение. Read more …