Tag Archives: административен адвокат

Адвокат административно право

Адвокат административно правоНалагането на административно-наказателна отговорност за извършено административно правонарушение в една или друга област на правото за последната година бележи ръст. Свидетели сме на това как законодателите непрекъснато увеличават размерите на налаганите санкции. В действителност вместо възпитателно и превантивно действие административните наказания нямат какъвто и да е ефект, предвид това, че много често вместо да окажат въздействие върху нарушителя и да коригират поведението му в съответствие със законовите разпоредби те с размерите си буквално го принуждават да прекрати за постоянно извършваната дейност – била тя стопанска или не.

Тенденцията на увеличаване на размера на глобите и имуществените санкции не само, че не решава проблемите, но и създава много други такива. На първо място е благоприятна среда за развитието на корупция в проверяващите и наказващите органи. Не рядко когато дадено лице е изправено пред възможността да бъде глобено в значителен размер то търси начин да реши проблема по „втория” начин. И от едно административно нарушение и органът и проверяваният извършват престъпление предлагайки и приемайки подкуп, тоест деяние с много по-висока обществена опасност.

Къде е ролята на адвоката по административно право в тези ситуации?

Един адвокат със специализация в областта на административното право може да бъде полезен в много области на правото. От законодателството свързано с управлението на МПС до казусите свързани с възражения срещу АУАН и обжалване на наказателни постановления  свързани с проверки от натоварените с контрол държавни органи. Във всеки от тези случаи адвокатът по административно-правни казуси може да бъде от съществена полза. Грамотният специализиран в тази област юрист не само ще се ангажира с проучването на делото, ще укаже по-нататъшните варианти за действие, но и ще поеме върху себе си отговорността за осъществяването на защитата на своя клиент както пред административните органи, така и пред различните съдебни инстанции. Read more …