Tag Archives: адвокатско възнаграждение

Увеличените адвокатски възнаграждения и защо това не ме радва

Адвокат Днес в любимия Държавен вестник са публикували Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и в същата може съвсем ясно да се види как въпросната наредба увеличава до сега съществуващите размери на адвокатските хонорари, които аз лично по много от делата смятам за прекалено завишени и сега.

Безумното увеличаване на цените на адвокатските услуги като адвокат на теория би следвало да ме радва. Какво обаче ще се случи на практика и защо не споделям ентусиазма на много от колегите? Дори и сега много хора не могат да си позволят адвокатските услуги и избират сами да защитават правата си. Причината е очевидна – нямат пари, за да си го позволят.  Какво ще стане след като цените на услугите предоставяни от нас адвокатите станат тройни и четворни? Ами все по-малко ще ни търсят и до услугите ни ще прибягват само хора които имат да губят прекалено много за губене – дали свободата си, дали вещи имащи значителна стойност. Това ще стане. И не трябва да си пророк, за да го разбереш, а човек с елементарни икономическо познания и не на последно място с поглед върху реалността в България. Read more …

Как се определя стойността на адвокатския хонорар?

за хонорарите на един адвокатВ последно време все повече хора се убеждават в това колко истина има в поговорката, че ако смяташ, че да се потърси помощ от професионалист е много скъпо, винаги можете да се обърнете към дилетант и ще се убедиш, ще че излезе много по-скъпо. Пред всеки човек изправил се пред проблем стои изборът да се възползва ли от скъпите услуги на специалистът или да получи нужната помощ с възможно най-малко средства. При сегашното материално положение на голяма част от българския народ това е напълно нормално и логично. Същото е положението и при адвокатите предоставящи на своите клиенти юридически услуги. Но преди да се избере съответният адвокат, е необходимо да се разбере как се определя стойността на правните услуги. Преобладаващата част от хората първо питат влизайки в адвокатската кантора колко ще им струва. Често е абсолютно невъзможно да се даде отговор на този въпрос веднага, защото точната стойност зависи от множество фактори и макар Тарифата за адвокатските възнаграждение да съдържа минималните стойности те са основно с информативен характер за минимума, но не и за максимума. Read more …

Присъждане на разноски по НАХД

Разноски по НАХДВсеки адвокат, който някога е водил и спечелил дело свързано с обжалване на наказателно постановление знае, че в тези производства изплатеното от клиента адвокатско възнаграждение не се присъжда в случай, че наказателното постановление бъде отменено. По въпроса с присъждането на адвокатски хонорар в административно наказателните дела до 2009 година съществуваше изключително противоречива практика, която обаче беше уеднаквена с Тълкувателно Решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС, с което най-общо казано беше постановено, че не се присъждат разноски в полза на гражданинът спечелил  делото.

Макар и законосъобразно, според мен въпросното решение е изключително несправедливо, несъобразено с основни принципи на правото и не на последно място вредно за развитието на гражданското общество в страната. Read more …

Размисли по темата „адвокатски хонорар“

за хонорарите на един адвокатПредвид това, че настоящият блог освен професионален е и личен мога да си позволя да излизам от строгата юридически материя и да споделям и странични мисли. Повод за днешното ми изложение е реплика, която чух от колега адвокат по повод заетостта му, падналите доходи и неплащащите клиенти.

Въпреки, че отскоро се подвизавам в тази поне според мен благородна професия вече успях да се сблъскам с цялото и „очарование” – бедни хора нуждаещи се от правна помощ, колеги взели пари, а не свършили нищо, крадене на клиенти и т.н. ……….. И започнах да се питам: Това ли е да си адвокат? Да получаваш хонорар за несвършена работа, да получаваш хонорар въпреки, че си пределно наясно, че клиентът ти няма шансове да спечели дадения правен спор. До такива нива ли следва да се принизиш? Да заведеш дело, което знаеш, че ще загубиш, но вместо честно да заявиш на клиента, че няма шанс, да го забаламосаш с високопарни юридически изрази и мъгляви обещания за успех оправдаващи адвокатското възнаграждение? После клиентите били лоши и не плащали. Read more …