Tag Archives: адвокатска кантора

Адвокатска кантора

Адвокатска кантораМного често наред със споменаването на думата адвокат се споменава и понятието адвокатска кантора. Адвокатската кантора е широко разпространено название сред гражданите за всякакъв вид адвокатски образувания. Всъщност легалната дефиниция на това понятие е дадена в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата. Най-общо това е помещението, където адвоката извършва дейността си, където може да бъде открит и което е регистрирал в адвокатския съвет.

Адвокатската кантора е станала нарицателно за всяка една организационна форма, под която адвокатите осъществяват своята професионална дейност. В България адвокатите осъществяват дейност както самостоятелно така и под формата на обединения – адвокатско съдружие и адвокатско дружество, като разликата между двете може да бъде открита в Закона за адвокатурата. Read more …

За нуждата от адвокат

АдвокатиНепознаването на законите често води до нежелателни последици. Ние живеем и мислим, че знаем всичко и се държим по начин, който най-много ни харесва забравяйки, че нашата свобода би се изродила в анархия, ако засяга упражняването на правата и свободите на останалите хора. Много често забравяме, че съвременния свят е така устроен, че буквално на всяка крачка ние се срещаме с някоя законова разпоредба независимо от това дали това ни харесва или не. Просто така се се наложили в исторически план нещата. За съжаление обаче често защитата и правата, които ни дава законът са придружени и от определени задължения, неизпълнението на които може да провокира налагането на определена санкция от същия този закон. Read more …