Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали

заложна къщаЕдна от задължителните регистрации, които дадена заложна къща следва да направи преди започването на своята дейност е тази в министерството на финансите за сделки с благородни метали. Процедурата е подробно разписана на сайта на министерството така, че ще се спра на нея накратко – попълва се заявление по образец, прилагат се документи за платена държавна такса, която към настоящият момент е 200 лева. Прилагат се към заявлението свидетелства за съдимост на лицата, които ще извършват дейността, както и документи за собственост или договори за наем на обектите, в които ще се извършва тази дейност. Заявлението може да се подаде и по пощата от упълномощено лице, за което се изисква пълномощно с нотариална заверка или пък от адвокат с пълномощно без такава заверка.

Срокът за издаване на удостоверението е от 5 дни до месец, но най-често в рамите на две седмици. Практиката в последната година е служителите на министерството отговарящи за тази част да се обаждат и да питат как искате да получите удостоверението за сделки с благородни метали, като ако пожелаете могат да ви го изпратят по пощата с обратна разписка, което е един добър вариант и нещо рядко срещано сред българските административни органи.

Съществуват обаче някои моменти при тази регистрация, които касаят веригите заложни къщи. Много от клиентите ми с повече от една заложна къща често не знаят или забравят да регистрират новооткриващите се обекти, което може да доведе до сериозни глоби. Регистрирането на нов обект и съответно служители, които ще извършват дейността има някои специфики, с които хората, които не са го правили преди обикновено не са запознати.

На първо място това е задължението да бъде изпратен заедно със заявлението /за което няма образец/ оригиналът на удостоверението, като след вписването на новите обекти и лица се връща коригирано със същия номер, но с нова дата и вписани нови лица и адреси на заложните къщи. Освен него в зависимост от това дали ще се регистрират само обект, само лица, или и двете се прилагат договори за наем и свидетелства за съдимост. В заявлението също така може да се иска да бъдат заличени обекти и лица, например при закриване на даден офис или пък при освобождаване на служител. Последният момент, който следва да се вземе предвид също така е, че за всяко ново лице или обект на заложната къща следва да се заплати предвидената за тази административна услуга държавна такса в размер на 20 лева.

В случай, че желаете услугата регистрация на заложна къща в Регистъра на лицата извършващи сделки с благородни метали можете да се свържете с адвокат Лазар Белев на адресите и телефоните дадени в секцията КОНТАКТИ.

Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали
5 (100%) 4 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това:
Предишна публикация:
За доверието между адвокат и клиент

Въпреки, че самият аз съм пределно наясно за това, че един от най-важните фактори за това да бъде оказана резултатна...

Затвори