Погасителна давност на наказателните постановления на КАТ

наказателно постановлене КАТЕдин от основните въпроси, които се поставят често от клиентите ми станали обект на интерес от родния КАТ, е каква е давността на наказателните постановления които им се връчват? Това е проблем, който често се случва в пратиката доколкото както е известно, поради ред причини, наказателните постановления издадени от контролиращите автотранспорта органи често пристигат с години закъснение до своите адресати. И както често се случва в реалния живот, при наказателните постановления връчени след години от КАТ е изтекла погасителната давност за преследване на нарушителя. Което пък въобще не смущава тези органи да си търсят парите по тези „изтекли“ наказателни постановления.

В Законът за административните нарушения и наказания не се съдържат разпоредби относно погасителната давност и чл. 11 от същия препраща по тези въпроси към НК и по специално към чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. регламентиращ, че наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на три години. Следва да се има предвид, че ако нарушението е извършено преди 06.04.2010 година, то тогава този срок е две години и се прилага като по-благоприятен за нарушителя. За извършените след тази дата нарушения срокът е 3-годишен. Начална дата за отчитане на този срок е датата на довършване на административното нарушение констатирано в АУАН.

Независимо от този две или три годишен срок, в зависимост от това кога е извършено нарушението, преди или след 06.04.2010г., и без значение дали тази давност е спирана или прекъсвана, след изтичането на срок надвишаващ с 1/2 срока по чл. 80 /3 години или 4 години и половина/ то наказателното преследване за извършеното административно нарушение се погасява. За този втори момент също следва да се държи сметка. Типично решение от адвокатската ми практика по въпроса с изтеклата давност можете да видите тук – РЕШЕНИЕ № 122/2015г. по КАНД № 117/2015г на АС – Видин.

Много хора си мислят, че връчвайки им наказателно постановление с изтекла давност е достатъчно нищо да не правят, защото то е недействително. Всъщност нещата не са изобщо така. Ако в 7-дневния срок след получаването му, те не обжалват наказателното постановление на КАТ с възражение за изтекла давност, същото влиза в сила и те ще са длъжни да си го платят. Затова е добра идея да се потърсят услугите на адвокат, който разбира материята. Доколкото едно такова производство не налага присъствието на адвокат в съдебно заседание единствената сума, която ще бъде заплатена от клиента, е тази са изготвяне на жалба от порядъка на 50-80 лева.

ВИЖТЕ ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Защо да обжалваме наказателните постановления на КАТ?

Погасителна давност на наказателните постановления на КАТ
5 (100%) 4 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това:
Предишна публикация:
Възможен ли е бърз развод в България?

Към мен като бракоразводен адвокат често се обръщат хора, които търсят "бърз развод".  Дори и както можете да видите в...

Затвори