Фирмите без дейност не публикуват ГФО

Годишен финансов отчет публикуванеС промените в ЗТРРЮЛНЦ от 2018г. фирмите без дейност не са длъжни да публикуват годишни финансови отчети /ГФО/. Това обаче не ги освобождава от отношения с Търговския регистър и съгласно разпоредбите на закона те следва да подадат декларация за това, че през 2017 г. не са осъществявали търговска дейност по  чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, с което те ще изпълнят задълженията си. Декларацията е със свободен текст и доколкото в момента липсва отделен формуляр за това се подава посредством заявление по Г1 или Г2. Подаването може да стане както в офисите на агенцията по вписванията, така и онлайн посредством електронен подпис.

Кой може да подаде декларация на фирма без дейност?

Това естествено е управителят и за разлика от ГФО, което може да бъде подадено и от съставителя на отчета, тук единственото друго лице имащо това право е адвокат с изрично пълномощно. Съставителите на годишни финансови отчети са изключени от кръга на лицата имащи това право, доколкото фактически липсва съставен ГФО, и те нямат отношение към процедурата.

Какви документи следва да се подадат в Търговския регистър?

Ако декларацията за липса на дейност се подава лично от управителя на съответното дружество, то от него се искат: Заявление Г2, Декларация в свободен текст за това, че през 2017 година дружеството не е осъществяло търговска дейност и Декларация по чл. 13, ал. 4 от Търговския закон, за приемане на декларацията за неосъществяване на дейност. Когато декларацията се подава от адвокат било то с електронен подпис или лично в офис на Агенцията по вписванията, то тогава се изисква и изрично писмено пълномощно от управителя и декларация от адвоката по чл. 13, ал. 5 от Търговския закон за това, че документите му са предоставени от заявителя.

Какви са сроковете за подаване на декларация, че дружеството не е осъществявало дейност пред предходната година и има ли държавна такса за публикуването?

За разлика от сроковете за публикуване на ГФО, които са до 30-ти юни, то сроковете за подаване на декларациите за липса на дейност следва да се подадат до 31-ви март на следващата година. За подаването не е предвидена държавна такса, но ако решите да спестите време и нерви и да подадете документите по електронен път чрез адвокат, това ще ви струва определена парична сума.

Има ли санкции за неподадени декларации?

Глобите за неизпълнение на това задължение има, и са както следва – за самото задължено дружество – имуществена санкция от 500 лв, а за представляващият съответно дружество – 200 лв. Макар и не твърде високи, лесно могат да бъдат спестени ако се потърсят услугите на адвокат във връзка с подаването на горепосочените документи.

advokatАко имате фирма ООД или ЕООД и се нуждаете от подаване на декларация за това, че те не са извършвали дейност пред предходната година се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронна поща: lazarbelev@gmail.com за изготвяне на необходимите документи и срочно подаване в Търговския регистър. Сумата за услугата е 30 лева на дружество до 30.03.2018г. и 50 лв. за документи постъпили в последния ден – 31.03.2018г.

Фирмите без дейност не публикуват ГФО
5 (100%) 5 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това:
Предишна публикация:
Колекторски фирми – как работят?

За да се разбере как правилно да се защитаваме от нароилите се напоследък колекторски фирми, ако ви търсят от такава...

Затвори