Category Archives: Събиране на вземания

Раздел със статии посветени на събирането на дългове и лоши вземания с помощта на квалифициран в тази област адвокат

Възражение срещу заповед за изпълнение

vazrajenie-sreshtu-zapoved-za-izpalnenieЕдна любима техника на фирмите за събиране на вземания по закупените от тях дългове е да образуват срещу длъжниците заповедни производства, които в зависимост от изпълнителното основание биват по чл. 410 и по чл. 417 от ГПК. И така в един момент длъжникът получава или покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, или съобщение от районния съд за образуването заповедно производство. И когато получилият тези неприятни книжа длъжник се зачете в тях, стига до абзаца, че има възможност в двуседмичен срок да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение.

Винаги ли трябва да се подава възражение срещу заповед за изпълнение?

Едно напълно погрешно мнение, битуващо сред длъжниците е, че абсолютно винаги, когато се получат книжата по заповедното или вече изпълнителното производство следва да се подава възражение срещу заповедта за изпълнение. Това далеч не е така, защото подадените без сериозно проучване на казуса възражения могат да доведат до последващо подаване от страна на кредитора на искова молба за установяване на оспореното вземане и ако тя е основателна, към дълга да бъдат начислени и разноските по установителния иск. За да се избегне подобно натоварване на вече съществуващият дълг то документацията по частното гражданско дело, по което е издадена заповед за изпълнение следва да бъде проучена от адвокат с опит в противодействието на неоснователните претенции на колекторските фирми. Read more …

Адвокат по събиране на дългове

Във връзка с усложнената икономическа обстановка в България през последните години остро започват да стоят въпросите по връщането на кредиторите /граждани и фирми/ на паричните средства, които те са предоставили на различни субекти. За това и все по-често гражданите се обръщат за професионална помощ към адвокатът специализиран в събиране на дългове, който е призван да урегулира недобросъвестното отношение към изпълнението на паричните задължения от страна на участващите в парично-стоковия оборот физически лица и фирми.

За да не губите безсмислено време и нерви в безполезни опити да върнете собствените си парични средства винаги мъдрият и ефективен подход е да потърсите висококвалифицирана юридическа помощ от адвокат с опит в събиране на дългове. Адвокат Лазар Белев разполага с над 10 години опит в събирането на просрочени парични задължения за своите клиенти – търговски дружества и граждани и задълбочен поглед върху проблематиката на деликатната материя свързана с връщането на дългове, както от страна на кредитора, така и от страната на длъжника. Натрупаният с годините опит позволява да предложа на своите клиенти възможно най-добрият вариант за действие спрямо техния проблем, било то дадени пари на роднина, или неизпълнение по търговски договор. Read more …

Защита от колекторски фирми

колекторска фирмаНапоследък темата защита от действията на колекторска фирма доби голяма популярност, предвид наличието на всевъзможни стари задължения сред населението. Основните задължения, по които частните събирачи на дългове безпокоят гражданите са такива към мобилните оператори, както и такива по неплатени вноски за лизинг. Двата варианта, за да получите обаждане от колекторска фирма или лично посещение /по-рядко срещано/ са или задължението Ви да е продадено, или кредиторът /мобилен оператор, лизингово дружество и т.н./ да е упълномощило дадена компания за събиране на дългове да я представлява пред длъжника.

И така получавате обаждане от колекторската фирма. Как да процедирате по-нататък?

Възможно най-скоро след обаждането следва да разберете от къде произтича задължението Ви и кога е бил падежът му. Това е от съществено значение, за да се определи дали не е изтекла погасителна давност, която да прави така, че кредиторът няма право да иска изпълнение. Това е и най-често срещаното основание длъжниците да възразяват, че не дължат така исканите им плащания. Естествено отлично знаещи това слабо място на дълговете от фирмите за събиране на вземания всячески се стараят да не предоставят тази информация. Read more …

Запис на заповед

Като адвокат, който се занимава със събирането на вземания за фирми и частни лица много често се налага да работя с документът запис на заповед. Също толкова често ми се налага да констатирам, че гражданите, в чиято полза е издаден този документ не са запознати с функцията, а още по-малко със съдържанието му. Попълнени неизрядно записи на заповеди създават значителни проблеми презапис на заповедд адвокатите натоварени със събиране на закрепените в тях задължения. В практиката си съм виждал всевъзможни пропуски, някои от които отстраними, други не, като основната причина за това е, че поемателят чисто и просто не знае как се съставя този документ.

За разлика от много други юридически книги записът на заповед е строго формален акт. Задължително се съставя в писмена форма и съгласно разпоредбите на чл. 535 от Търговския закон съдържа следните задължителни реквизити, при отсъствието на които документът не може да бъде смятан за запис на заповед. На първо място трябва да бъде налице наименованието „запис на заповед”, безусловно обещание да се плати определена парична сума, падеж и място, на който да бъде направено плащането, името на лицето на което трябва да се плати, място и дата на издаването, както и подпис на човека, който я издава. Също така се попълват пълните данни на издателят като три имена, единен граждански номер, № на документ за самоличност, адрес по лична карта. Като незадължителен атрибут е посочването на Read more …

Събиране на вземания по съдебен ред

Събиране на лоши вземания с адвокатКога може да ни бъде полезна професионалната помощ на адвокат по отношение събирането на вземания?

В съвременния динамично развиващ се свят, където доминират различни материални взаимоотношения все по-често възникват проблеми със събирането на вземания на различни стопански организации и частни лица. Целия цивилизован свят, от който вече неделима част е и страната ни, е свикнал да живее на кредит. При това под това понятие се разбира не само кредитът от банка, но и обикновените парични заеми от различно естество. Задлъжнялостта може да възникне не само в резултат на кредитни или заемни отношения. Проблем с изпълнението на задължения може да има и при неизпълнението на определени договорни отношения. И тогава на преден план излиза проблемът известен като събиране на вземания или събиране на дългове.

Какви са способите за събиране на вземания?

Съществуват различни способи за събиране на задълженията. Понастоящем с това са занимават колекторските фирми, които имат като основна функция именно тази дейност. Но тези фирми не се ползват с добро име сред гражданите предвид това, че използваните от тях методи често са на границата на закона и далеч не винаги дават резултат противно на заявленията на техни представители.

Адвокат Лазар Белев може да предложи професионална правна помощ по отношение на съдебното и извънсъдебно събиране на вземания. Въпреки широко разпространеното мнение, съдебното събиране на вземания се отличава с висока ефективност, когато с него е натоварен професионалист с опит в тази правна сфера. На първо място при събирането на вземания с помощта на адвокат се използват всички разрешени от закона възможности, които в никакъв случай не са малко. Сътрудничество и помощ при този вариант оказват съда, съдебните изпълнители, правоохранителните органи и редица други държавни и общински органи, като единствената цел е възмездяване на кредитора.

Процесът събиране на вземания по съдебен ред е процес , която в никакъв случай не е бърз, и в същото време изисква много усилия, но има предимството да бъде най-законосъобразният вариант. Съдебното събиране на вземания представлява комплекс от правни действия насочени към погасяване на задължението от подготовката на съдебното заседание, през изготвянето на исковата молба, процесуалното представителство на интересите на клиента пред съда, защита на съдебното решение, предприемане на действия по изпълнение на съдебното решение в изпълнително производство.

Принципите на работа на адвокатска кантора Лазар Белев, по отношение събирането на дългове са следните:

         – Индивидуален подход

         –  Всестранно и задълбочено проучване на правните аспекти на делата

         –  Разработване на ефективна защитна стратегия на интересите на клиента.

         –  Качествено процесуално представителство

Защо трябва да се обърнете именно към адвокат Лазар Белев при проблем с длъжници?

На първо място качеството на оказваната правна помощ не зависи от размера на дълга, колко голям е клиента и други фактори. Моят стремеж е винаги да бъде оказвана най-ефективната, качествена и своевременна правна помощ. Като адвокат ще се ангажирам с вашия проблем без значение колко сложен или предварително загубен изглежда. С използването на услугите ми винаги може да бъде намерен благоприятен изход и от най-сложните ситуации, ако разбира се съществува такъв.

Обръщайки се за помощ към адвокат Лазар Белев можете да разчитате, че ще получите възможно най-качествената и ефективна юридическа помощ в събирането на просрочените Ви вземания.