Category Archives: Адвокат

Раздел със стати за адвокати. История на професията адвокат, Как правилно да изберем добър адвокат и какви услуги може да ни окаже един професионалист в своята правна сфера.

Правни консултации от адвокат – кого да изберем?

Адвокат Лазар БелевЕдна голяма част от гражданите на страната ни, сблъсквайки се с най-различни сложни житейски ситуации, дори и не предполагат, че притежават изключително широк набор от права и възможности за тяхната защита. Ниското ниво на правна култура у българина в съчетание с неоправданото подозрение към адвокатите в страната и нежеланието да се обърнат за помощ към квалифициран специалист водят до неправилно тълкуване на правните норми и от там до негативни последици от различно естество.

По принцип е положително качество да разчиташ на собствените сили, но всеки човек рано или късно се сблъсква със ситуация, в която се оказва абсолютно безсилен, а тя далеч не винаги е такава, ако имаш добра правна култура. Разбира се общата правна култура е задължително за всеки активен член на гражданско общество, но предвид огромния брой нормативни актове изграждащи правната система е просто невъзможно, а и ненужно за обикновения гражданин да притежава задълбочени познания по правната материя. Разбира се в днешния информационен век за всеки човек е лесно да потърси интересуващата го тема в интернет и да прочете касаещите го закони или наредби. Но при подобен непрофесионален прочит няма гаранция, че гражданинът няма да пропусне именно тази законова норма, която го касае и която може да му помогне.

За това и е добре, ако даден човек не е професионалист в областта на правото – адвокат или юрисконсулт, да потърси правна консултация от професионалистите в тази сфера. Всеки, който макар и веднъж е имал проблеми със закона знае, че предвид многообразието от житейски ситуации, в които можем да попаднем никога не е излишно да се потърси адвокатска помощ и да се получи правен съвет от квалифициран специалист. Въпросите по които един добър адвокат може да дава правни консултации са най-разнообразни – от покупката на недвижим имот, през въпросите породени от развод, до трудовите спорове, застрахователните казуси и привличането под наказателна отговорност. Read more …

За правната помощ и нейното значение

юридическа консултацияВ развиващите се страни, сред които е и България, управляващите всячески се стремят да подобрят законодателството в посока все по-демократично и пълно регулиране на обществените отношения. Това наред с положителните си страни води и до значителни проблеми по тълкуването на новоприетите закони. Много малка част от гражданите, които не са юристи могат да разберат какво точно е искал да каже законодателят в този или онзи закон. За това и съществува професията адвокат, като главната роля на този род специалисти е да внесат яснота за гражданите относно правата и задълженията им възникващи по повод конкретна юридическа ситуация. Другата основна функция на квалифицираните адвокати е да дадат на редовите граждани защитата, която те самите не могат да си осигурят пред съда и други държавни органи.

В днешно време в компетенциите на един адвокат влиза не само процесуалното представителство пред съд, но и правната помощ по време на етапите предхождащи съдебното заседание. Практически всеки човек разполагащ с необходимите финансови средства за заплащане на адвокатски хонорар може да се обърне към адвокат, който да му предложи квалифицирана правна помощ във връзка с даден юридически проблем. Read more …

Професия адвокат

Професия адвокатКратка характеристика. Съвременният адвокат е човек, чиято професионална дейност е свързана пряко с оказването на квалифицирана юридическа помощ на граждани и организации. В задълженията на адвоката влизат  установяването и отстраняването на нарушения на закона и защитата на законните права и интереси на доверителите, като по този начин те изпълняват отговорна и важна функция по отношение функционирането на обществото. Професионалният юрист е длъжен да бъде независим в своите оценки, като при това не трябва да забравя, че целта не винаги оправдава средствата.  Според закона за адвокатурата българският адвокат не може да бъде държавен служител или да работи по трудово правоотношение, което е в пряко противоречие с принципът за независимост на адвокатурата.

История на професията. Историята на адвокатурата показва, че тази благородна професия съществува от хилядолетия. Адвокатската практика е била широко разпространена още в древните Рим и Гърция. В тези времена професията на защитника била популярна не само заради доброто заплащане, а и поради това, че давала голяма популярност и влияние на лицата заемащи адвокатска длъжност. От тези времена произтичат много практики, които са взаимствани и в днешно време – например воденето на протоколи за всяко съдебно заседание. Съвременните адвокати малко се различават от колегите си от древността  – все още основната им задача е защитата на правата на своите клиенти пред съда. Read more …

За изборът на добър адвокат

адвокатКакво отличава един добър адвокат от лошия такъв? Този въпрос си задава почти всеки човек, който някога е изпитвал необходимост от получаването на качествени правни услуги. Един от основните критерии, по които може да се направи оценката е резултативността от неговата професионална дейност, а именно спечелените съдебни процеси или пък процесите, при които е успял в максимална степен да защити интересите на своя клиент, дори и същото да не е спечелено. Много хора могат да отсъдят за качествата на даден адвокат едва след произнасянето на съда с решение по конкретния правен проблем. Това обаче съвсем не означава, че получаването на качествени адвокатски услуги трябва да бъде избирана на принципа проба – грешка.

В днешното наситено с информационни технологии време дейността на добрия адвокат оставя след себе си информационна следа, за успехите и неуспехите му в интернет. Като източник на информация могат да се използват както официалните сайтове на съдилищата така и страниците на новини, които отразяват по-интересните правни казуси и участниците в тях. За това и не трябва да се подценяват възможностите за търсене в световната мрежа, за да може правната помощ, която търсите да бъде оказана от професионалист предлагащ необходимото качество. Read more …

За морала на един адвокат

АдвокатиНе е рядкост в практиката колеги адвокати в стремежа си да имат повече клиенти и съответно доходи да приемат за разглеждане правни казуси от области на правото, без да са достатъчно подготвени за тях. Интересно е и това, че голяма част от клиентите също имат очакванията един адвокат да разбира едва ли не от всяка съществуваща област на познанието, което е не само грешно, но и вредно.

Често търсейки в интернет можете да срещнем хора търсещи критериите, по които един адвокат може да бъде определен като добър. Едни сочат като критерий външния вид, други университета, който е завършил, трети залагат на по-възрастните колеги, четвърти акцентират върху опита в дадена правна сфера и т.н. Без съмнение гореизброените фактори са важни, но има и един, който поне за мен е изключително важен, но често съвсем незаслужено пропускан, а именно морала на един адвокат. Read more …