Category Archives: Адвокат

Раздел със стати за адвокати. История на професията адвокат, Как правилно да изберем добър адвокат и какви услуги може да ни окаже един професионалист в своята правна сфера.

Адвокатска кантора

Адвокатска кантораМного често наред със споменаването на думата адвокат се споменава и понятието адвокатска кантора. Адвокатската кантора е широко разпространено название сред гражданите за всякакъв вид адвокатски образувания. Всъщност легалната дефиниция на това понятие е дадена в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата. Най-общо това е помещението, където адвоката извършва дейността си, където може да бъде открит и което е регистрирал в адвокатския съвет.

Адвокатската кантора е станала нарицателно за всяка една организационна форма, под която адвокатите осъществяват своята професионална дейност. В България адвокатите осъществяват дейност както самостоятелно така и под формата на обединения – адвокатско съдружие и адвокатско дружество, като разликата между двете може да бъде открита в Закона за адвокатурата. Read more …

Безплатни правни консултации онлайн

Безплатни правни консултацииВ последно време забелязвам една засилваща се тенденция, а именно хората да търсят безплатни правни консултации на сайтовете на адвокатите, които предоставят такива. Доколко тази практика противоречи на Закона за адвокатурата и Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения няма да коментирам, още повече, че самият аз съм оставил възможност за онлайн правни консултации на сайта си. В това да се оказва помощ на други хора няма нищо лошо, дори смятам, че това е похвално, но подобни инициативи наред с положителните си страни притежават и не малко негативни такива. В следващите редове ще се опитам да дам най-общите очертания на проблемите свързани с безплатното юридическо консултиране.

На първо място, за да може да се подходи към даден юридически проблем грамотно и да се намери адекватно негово решение следва същия да бъде проучен в дълбочина. Аз самият като адвокат карам клиентите си минимум два пъти да ми разказват фактологията по конкретният казус. Това е моя практика, въведен в резултат на опита, който имам и показал ми, че много често хората, които на се юристи смятат, че може и да не споменават някои „дребни” подробности, оказали се в последствие от съществено значение за изхода на делото. При правните консултации онлайн това няма как да се случи. Питащият човек разказва с 3-4 изречения за проблема си и иска отговор. При така изложена фактология и субективно възприятие, което може да се окаже, че е напълно погрешно в последствие всеки що годе качествен адвокат вижда минимум 5 възможни отговора. Кой от тях е правилният за питащия? Ами всичките са еднакво правилни, предвид предоставените на адвоката за анализ факти. Това устройва ли питащия? Най – често не.

Втори проблем обуславящ ниското качество на безплатните правни консултации давани онлайн е липсата на заплащане за извършената услуга. Много често поставяните въпроси изискват допълнителни справки и не малко време за проучването им, което време на адвоката струва пари. Това демотивира значителна част от хората, които предоставят правни услуги онлайн да правят по-задълбочено проучване на казуса и задаване на допълнителни уточняващи въпроси, които да доведат до получаване на актуален и имащ практическа полза за питащия отговор.

Предвид гореизложеното бих сравнил безплатните онлайн правни консултации с поръчката на дограма по интернет. Вместо мерките да бъдат взети на място от професионалист, клиента да пусне някакви приблизителни размери по електронната поща и да очаква, че когато дограмата пристигне ще пасне идеално точно на прозореца. Така е и с юридическите съвети в интернет. Макар и да дават някакви насоки, предвид малкото факти, които се предоставят те могат да бъдат и напълно погрешни и не само да не донесат полза, а дори да нанесат вреди, на решилият да ги следва. Правната сфера и проблематика не са за всеки и за това моят съвет като адвокат е хората да анализират проблемите си със закона и ако става въпрос за материален интерес над 500 лева или лишаване от свобода да не се доверяват на безплатни правни консултации, а да потърсят платените услуги на специалист. Така те е много по-малко вероятно да изпитат на собствен гръб валидността на поговорката, че евтиното винаги излиза по-скъпо.

Адвокат – начин на употреба

Адвокат - начин на употребаВсеки човек живеещ в правова държава рано или късно се сблъсква с необходимостта да потърси адвокатски услуги. За съжаление обаче далеч не винаги стартирането на отношения с даден адвокат е гаранция, че накрая ще има положителен резултат. За да няма излишни разочарования в следващите редове ще се опитам да дам някои основни правила в общуването с професионалните юристи.

Правило № 1 – Не бързайте. Когато се нуждаете от юридическа помощ не се хвърляйте през глава към първата попаднала ви адвокатска кантора. Попитайте вашите близки и приятели за адвокат с конкретна специализация, който е проверен на практика.

Правило № 2 –  Колкото и да сте притиснати от обстоятелствата първо се поинтересувайте от стойността на юридическите услуги. Имайте предвид, че повечето адвокати получават хонорари за поотделно за всяка извършена правна услуга – консултация, проучване, изготвяне на документи и представителство пред различните инстанции. Не пречи да се поинтересувате и за цените  предлагани от конкурентите.

Правило № 3 – Плащането на адвокатското възнаграждение не гарантира положителен резултат от конкретния казус. Погрешно се смята, че колкото по-голяма е сумата на адвокатския хонорар толкова по-гарантиран е изхода от делото. Клиентът трябва отлично да разбере, че избраният от него адвокат ще положи всички усилия, за да предостави адекватна правна защита, но последната дума ще бъде на съда.

Правило № 4 – Пазете се от адвокати гарантиращи 100 % успех. Ако още в началото на разговора получите такова уверение си задайте въпросът: Дали това е правилният адвокат? Още по-внимателно се пазете от адвокати, които още от началото започват да парадират с връзките си в съда. Това обикновено е просто уловка за убеждаване на клиента, че те са правилните хора.

Правило № 5 – Напълно погрешно е да смятате, че чрез даден адвокат най-лесно може да се подкупи съдия. Дори в България съдиите получават не малки заплати и не биха рискували положението и доходите си, за да отменят някаква банална глоба или да произнесат решение по гражданско дело, което очевидно е неправилно.

Правилно № 6 – Бъдете максимално подготвени и откровени. Когато решите, че сте избрали правилният адвокат отидете при него с пълен комплект документи и не крийте нищо по казуса. Дори най-дребният факт интерпретиран правилно от Вашия защитник може да изиграе решаваща роля за изхода на делото.

Малко смях по темата адвокати

Преди малко във фейсбук беше публикувана следната картинка, която според мен много точно отразява какво всъщност представлява професията адвокат и как я възприемат хората, които не са адвокати. Определено много точно е отразено това което си мислят клиентите и това което смята обществото, че правят представителите на тази древна и благородна професия. А реалността е съвсем, съвсем различна ……………… 🙂

 

Как другите възприемат професията адвокат

 

 

 

Правни консултации от адвокат – кого да изберем?

Адвокат Лазар БелевЕдна голяма част от гражданите на страната ни, сблъсквайки се с най-различни сложни житейски ситуации, дори и не предполагат, че притежават изключително широк набор от права и възможности за тяхната защита. Ниското ниво на правна култура у българина в съчетание с неоправданото подозрение към адвокатите в страната и нежеланието да се обърнат за помощ към квалифициран специалист водят до неправилно тълкуване на правните норми и от там до негативни последици от различно естество.

По принцип е положително качество да разчиташ на собствените сили, но всеки човек рано или късно се сблъсква със ситуация, в която се оказва абсолютно безсилен, а тя далеч не винаги е такава, ако имаш добра правна култура. Разбира се общата правна култура е задължително за всеки активен член на гражданско общество, но предвид огромния брой нормативни актове изграждащи правната система е просто невъзможно, а и ненужно за обикновения гражданин да притежава задълбочени познания по правната материя. Разбира се в днешния информационен век за всеки човек е лесно да потърси интересуващата го тема в интернет и да прочете касаещите го закони или наредби. Но при подобен непрофесионален прочит няма гаранция, че гражданинът няма да пропусне именно тази законова норма, която го касае и която може да му помогне.

За това и е добре, ако даден човек не е професионалист в областта на правото – адвокат или юрисконсулт, да потърси правна консултация от професионалистите в тази сфера. Всеки, който макар и веднъж е имал проблеми със закона знае, че предвид многообразието от житейски ситуации, в които можем да попаднем никога не е излишно да се потърси адвокатска помощ и да се получи правен съвет от квалифициран специалист. Въпросите по които един адвокат може да дава правни консултации са най-разнообразни – от покупката на недвижим имот, през въпросите породени от развод, до трудовите спорове, застрахователните казуси и привличането под наказателна отговорност. В случай, че ситуацията, в която човек е попаднал се отличава със сложност, която не му позволява сам да излезе от нея, правилният изход е да се обърне за консултация към квалифициран адвокат. Правния съвет от професионалист може да помогне в труден момент да се получи необходимата юридическа информация, с чиято помощ да се достигне до благоприятен за клиента изход от нея.

Когато се обръщаме за правни консултации, следва обаче да имаме предвид, че далеч не всеки адвокат може да ни бъде еднакво полезен. Винаги е добре да проучим квалификацията и специализацията на съответния юрист. При изборът на адвокат един от основните критерии е неговия опит. Но следва да се има предвид, че само опитът и дългия адвокатски стаж, далеч не означават, че това е най-подходящият юрист. Далеч не винаги опитния адвокат може да даде наистина ефективна защита на правата и законните интереси на конкретния гражданин. Тава от една страна е така, защото опита в адвокатската сфера върви с определена професионална деформация водеща до закостенялост и прилагане на еднотипна защитна стратегия, която предвид динамиката на законодателството може да се окаже неуспешна.

Често младите, енергични и необременени от опита адвокати могат да намерят много по-добро и гъвкаво решение за защита от техните опитни колеги, просто защото не робуват на стереотипи, по-мотивирани са и не са страдат от ограниченията на професионалния адвокатски ум. За разлика от опитните адвокати разглеждащи безпристрастно казуса и виждайки обективното му състояние, младите адвокати включват много повече емоция и сантимент, които не рядко печелят и делото. Винаги се интересувайте от това дали случайно адвокатът, към който се обръщате за правни консултации не се явява защитник на противната страна. Това за съжаление не е рядкост особено в малките населени места. Във всеки случай обаче изборът на адвокат си остава личен. Моя съвет е, че освен на обективни критерии, следва преди всичко да се доверяваме на интуицията, защото много често подсъзнателният избор е много по-обективен и правилен, особено когато касае важни житейски въпроси.