Бракоразводен адвокат в Пловдив.

Адвокат развводОт 01.03.2015 г. адвокат Лазар Белев започва да предлага услугите си по казуси свързани с прекратяването на брака, издръжките и въпросите на домашното насилие в новооткритият си офис в гр. Пловдив, на адрес ул. „Кръстю Пастухов“ № 28, ет. 1.  Правни консултации и срещи за поемане на защитата по дела от семейно – правен характер се осъществяват след предварително записване на час, от 10:00 до 14:00 часа. В новооткритата кантора ще бъде оказвана правна помощ по всички казуси касаещи:

– развод по взаимно съгласие
– развод по исков ред
– нищожност и унищожаемост на брак
– присъждане, увеличаване и намаляване на издръжка
– защита по дела за домашно насилие
– поставяне под запрещение
– искове за признаване и оспорване на бащинство
– искове за заместващо съгласие на родител за пътуване на дете в чужбина

Освен услугите на бракоразводен адвокат в офисът в Пловдив клиентите могат да получат правни консултации и процесуални представителство и по останалите приоритетни области на правото, по които адвокат Лазар Белев развива дейност, а именно:

– обжалване на актове и наказателни постановления издадени от различни държавни органи.
– съдебно събиране на вземания, включващо пълният спектър от правни дийствия в тази област – заповедни и искови производства за дължими на клиентите суми, процесуално представителство по образуваните в последствие изпълнителни дела.
– правни услуги свързани с регистрацията и синхронизацията на дейността на заложни къщи с действащото законодателство.
– регистрация на пълния спектър от капиталови дружества /ЕООД, ООД, АД, ЕАД, СД/.
– абонаментно правно обслужване на дружества от различни области на бизнеса.

В случай, че се нуждаете от квалифициран бракоразводен адвокат, можете да се свържете с мен на тел. 0876 217 476 или да запишете среща на елекронната поща: lazarbelev@gmail.com или от контактната форма приложена по-долу.

Бракоразводен адвокат в Пловдив.
5 (100%) 3 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това:
Предишна публикация:
Защита на ответника по дело за издръжка на пълнолетно дете

Българският Семеен кодекс установява задължението родителите да предоставят издръжка на своите деца, като от практическа гледна точка тя се дели...

Затвори