ДЕЛА РЕШЕНИ В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ

Като адвокат и професионалист смятам, че клиентите имат право да знаят какъв е опитът ми като защитник на техните законни права и интереси. Именно по тази причина на настоящата страница съм посочил част от успешно водените и решени в интерес на клиентите ми дела от различни отрасли на правото и постановените по тях съдебни решения.

РЕШЕНИЯ ПО БРАЧНИ КАЗУСИ:

РЕШЕНИЕ № III-90-78/2013г. по БРАЧНО ДЕЛО 2322/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III – 90-236/2013 по БРАЧНО ДЕЛО № 11774/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III-117-229/2013 по БРАЧНО ДЕЛО № 9886/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III-84-294/2013г. по БРАЧНО ДЕЛО № 15843/2013г. на РС – София
РЕШНЕИЕ № III -18-5/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 16122/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № III-117-228/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 28337/2014г. на РС-София
РЕШЕНИЕ № 290/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1262/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 358/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 645/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 3877/2014г. по БРАЧНО ДЕЛО № 10013/2014г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 60/2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1009/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 939/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № III-91-227/2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 12216/2015г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 476/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 70302/2015г. на РС – Монтана
РЕШЕНИЕ № 736/2015г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1052/2015г. на РС – Пещера
РЕШЕНИЕ № 1379/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 34883/2015г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 42/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 4/2016г. на РС – Самоков
РЕШЕНИЕ № …./2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 92/2016г. на РС – Ихтиман
РЕШЕНИЕ № 1436/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17533/2016г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № III-83-329/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 58073/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 6594/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 60817/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 9540/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 11026/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 251/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 554/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 263/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 870/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 854/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1110/2016г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 294/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 264/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 19504/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 62703/2015г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 18201/2016г. по БРАЧНО ДЕЛО № 31617/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 68001/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 25297/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 127/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1457/2016г. на РС – Казанлък
РЕШЕНИЕ № 76228/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1295/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 60934/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 57755/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 138/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 815/2016г. на РС – Троян
РЕШЕНИЕ № 111012/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 74792/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 117838/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17629/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 118085/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 17630/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 133/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1200/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 86/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 143/2017г. на РС – Ихтиман
РЕШЕНИЕ № 80/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 626/2017г. на РС – Ботевград
РЕШЕНИЕ № 129616/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 30696/2017г на РС – София
РЕШЕНИЕ № 147653/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 76269/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 168/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 1316/2016г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 157728/2017г. ПО БРАЧНО ДЕЛО № 20632/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 113/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 430/2017г. на РС – Ботевград
РЕШЕНИЕ № 202529/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 43456/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 36119/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 36119/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 2470/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 5823/2017г. на  РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № 247688/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 39788/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 270201/2017г. по БРАЧНО ДЕЛО № 55252/2017г. на РС – София

РЕШЕНИЯ ПО СЕМЕЙНИ КАЗУСИ:

РЕШЕНИЕ № 144/2014г. по ГР. Д. № 55/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 377/2014г. по ГД № 654/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …./2015г. по ГР. Д. № 324/2015 на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № …./2015г. по ГР.Д. № 682/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 53/2016 г. по ГР.Д. № 457/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 201/2016г. по ГР.Д. № 143/2016г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……/2016г. по ГР.Д. № 2365/2016г. на РС-Перник
РЕШЕНИЕ № 49121/2017г. по ГР. Д. № 55345/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 138811/2017г. по ГР. Д. № 10224/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 175903/2017г. по ГР.Д. № 12540/2017г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 181984/2017г. по ГР.Д. № 32934/2017г. на РС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ……/2017г. по ГР. Д. № 19055/2017г. на РС – София

РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

РЕШЕНИЕ № 225/2013г. по КАНД № 169/2013г. на АС – Видин
РЕШЕНИЕ № 208/2013г. по НАХД № 504/2013г. на РС – Казанлък
РЕШЕНИЕ № 77/2013г. по НАХД № 208/2013г. на РС – Пещера
РЕШЕНИЕ № 420/2012г. по КАНД № 403/2013г. на АС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 146/2012г по НАХД № 244/2012г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 692/2012г. по НАХД № 488/2012г. на РС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 861/2012г. по НАХД № 1611/2012г. на РС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 228/2013г. по НАХД № 196/2013г. на РС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 176/2013 по НАХД № 291/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 320/2013г. по КАНД № 294/2013г. на АС – Стара Загора
РЕШЕНИЕ № 547/2013г. по НАХД № 1261/2013г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 113/2013г. по НАХД № 282/2013г. на РС – Пещера
РЕШЕНИЕ № 36/2014г. по НАХД № 2135/2013г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № … /2014г. по НАХД № 11126/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № …../2014г. по НАХД № 14756/2013г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 255/2014г. по НАХД № 309/2014г. на РС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 89/2014г. по НАХД № 137/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 3121/2014г по КАНД № 3264/2014г. на АС – София
РЕШЕНИЕ № 248/2014г. по НАХД № 489/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 111/2015г. по НАХД № 984/2014г. на РС – Петрич
РЕШЕНИЕ № 122/2015г. по КАНД № 117/2015г на АС – Видин
РЕШЕНИЕ № 113/2015г. но НАХД № 172/2015г. на РС-Велинград
РЕШЕНИЕ № 365/2016 г. по АД № 9352/2015г. на АС – София
РЕШЕНИЕ № …../2016г. по НАХД № 4076/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № …../2016г. по НАХД № 14755/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 4428/2016г. по НАХД № 4107/2016г. на РС – София
РЕШЕНИЕ № 108/2017г. по НАХД № 235/2017г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № …../2014г. по НАХД № 1833/2014г. на РС – София

РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВНИ КАЗУСИ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1809/2010г по ВЧГД № 881/2010г. на ОС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 518/2012г. по ВЧГД № 450/2012г. на ОС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12/2013г. по ВЧГД  № 1088/2012г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 209/2013г. по ЧГД № 1669/2012г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 500/2013г. по ВЧГД № 601/2013г. на ОС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 801/2013 по ГР.Д. № 535/2013г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1084/2013г. по ГР. Д. № 779/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 378/2013г. по ГР. Д. № 730/2013г на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 429/2013г. по ГР. Д. № 1206/2013г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 19/2014г. по ГР. Д № 895/2013г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 42/2014г. по ГР. Д № 53/2014г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 471/2010г. по  ВЧГД № 787/2010г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 312/2014г. по ВГД № 366/2014г. на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 2769/2014г. по ГР.Д. № 3659/2014г. на РС – Пловдив
РЕШЕНИЕ № ……./2014г. по ГР.Д. № 44307/2013г. на РС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 150/2015г. по ГР. Д. № 1013/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 237/2015г. по ГР. Д. № 2645/2014г. на ОС – Пловдив
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ….. /2015г. по ГР. Д. № 1014/2014г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 387/2015г. по ГР. Д. № 757/2014г на ОС – Пазарджик
РЕШЕНИЕ № 25/2015г. по ГР. Д. № 3504/2014г. на РС – Добрич
РЕШЕНИЕ № 582/2015г. по ГР.Д. № 3195/2014г. на РС – Пазарджик
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № …./2015г. по ГР.Д. № 459/2015г. на РС – Велинград
РЕШЕНИЕ № 188/2015г. по ВЧГД № 440/2015г. на АС – Пловдив
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 294/2016г. по ЧГД № 1073/2015г. на РС-Велинград
РЕШЕНИЕ № 6810/2016 по ГР.Д. № 14646/2015г. на ГС – София
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 138/2017г. по ЧГД № 1083/2016г. на РС – Велинград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 361/2017г. по ЧГД № 1744/2011г. на РС-Велинград

ДРУГИ:

РЕШЕНИЕ № 1748/2011г. по Производство № 1082/2011г. на КЗК – София
РЕШЕНИЕ № 1749/2011г. по Производство № 1190/2011г. на КЗК – София
СПОРАЗУМЕНИЕ № 300/2013г. по НОХД № 1261/2013г. на РС – Стара Загора
ПРИСЪДА № 2685/2015г. по НЧХД № 104/2014г. на РС – Разлог

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: